خانه نحوه اطلاع از نتایج و درخواست تجدید نظر
 • امروز جمعه 7 فروردین 1394
 • نحوه اطلاع از نتایج و درخواست تجدید نظر

  نحوه اطلاع از نتیجه امتحان
  نظام پزشکی کانادا یک نسخه مکتوب از نتیجه امتحان را پست خواهد کرد .این نتیجه شامل وضعیت امتحانی Total score داوطلب  و نمره مورد نیاز جهت قبولی در امتحان است. از ابتدای سال 2010 نظام پزشکی کانادا یک نسخه از نتیجه امتحان را در اکانت MCC-Onlineداوطلب نیز قرار می دهد.
  MCC-Online  به محض تایید نتیجه امتحان و حدودا در طول 7 هفته بعد از امتحان داوطلبان یک ایمیل دریافت میکنند که در آن ذکر شده که می توانند ار نتیجه آزمون شان مطلع شوند.  به این صورت که در بالای صفحه اکانتشان  در سایت نظام پزشکی کانادا گزینه EXAM را انتخاب کرده و روی  View Exam Results  کلیک کنند. The online supplemental feedback و کپی نتیجه نهایی امتحان متعاقبا پست خواهد شد. برای پیشگیری از هر گونه اشتباه احتمالی نتایج از طریق تلفن فاکس و یا ایمیل قابل دریافت نیست.
  اگر  MCC متوجه تغییر آدرس داوطلب حداقا 2 هفته قبل از ارسال نتایج نشود داوطلب ناچار است منتظر دریانت نسخه اصلی باز گردانده شده شود تا به ادرس جدید داوطلب فرستاده شود   .
  عدم قبولی در امتحان
  نظام پزشکی کانادا دفعات شرکت در امتحان را محدود نکرده است با این وجود داوطلبینی که در امتحان قبول شدند مجاز به شرکت مجدد در امتحان به منظور به دست آوردن نمره بهتر نخواهند بود  .
  Rescore requests 
  تنها داوطلبانی که در امتحان قبول نشدند مجاز به بازشماری مجدد نمراتشان هستند و بازشماری تنها تا سه ماه بعد از تاریخ امتحان قابل درخواست است.که به این منظور درخواست کتبی به همراه پرداخت هزینه تجدید نظر از طریق کارت اعتباری لازم می باشد. با اینهمه لازم به ذکر است که کلیه نتایج امتحانات قبل از ارسال 3 بار مورد ارزیابی قرار می گیرد. داوطلبین می توانند درخواست دو حالت مختلف از تجدید نظر را داشته باشند:

  • Rescoring by the MCC
  • Rescoring with the candidate present at the MCC’s office

  .با اینهمه سه  حالت ممکن است رخ دهد

  الف:هیج تغییری ایجاد نشود
  ب:تغییر در نمره بدون ایجاد تغییر در نتیجه کلی که همان عدم قبولی است
  ج
  :تغییر نمره و به تبع آن قبولی داوطلب

  توجه به تجربه 12 ساله ما تا کنون هیچ تغییری بعد از اعتراض ایجاد نشده است